Geslaagden Keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes

Belangrijke mededeling

Zaterdag 7 september zijn 6 van de 7 kandidaten geslaagd voor het keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes. De geslaagden zijn:
Saturday September 7th, 6 of the 7 candidates have passed their judging exam for the Dutch Schapendoes. The succesful candidates are:

Diana Striegel-Oskam

Marjolein Flobbe

Miriam Zegers-Zandee

Liliian van Waardenburg-de Bruin

Anita van Bussel-Tersteeg

Jos Dekker

Het bestuur is heel trots op alle kandidaten. We danken de examinatoren Jan de Gids en Anne-Marie Beenen hartelijk voor hun hulp, en natuurlijk alle handlers van de honden die hun tijd en Schapendoes beschikbaar stelden gedurende het examen traject.
The board is very proud of the candidates. We thank the examiners Jan de Gids and Anne-Marie Beenen. And above all we thank the handlers of the Schapendoezen who made themselves and their dogs available for the Schapendoes education and exam.

Fokkersoverleg 19 oktober 2019 gaat niet door!

Belangrijke mededeling

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten het al aangekondigde fokoverleg van zaterdag 19 oktober te moeten verschuiven naar voorjaar 2020.
Een exacte datum en locatie volgt zo snel mogelijk.
De reden hiervoor is dat buiten onze macht ZooEasy vertraging heeft opgelopen met het bouwen van de Mean Kinship module voor Doesdata.
Deze zou in juli gereed zijn voor ons maar is helaas vertraagd tot oktober.
Testen en implementeren van de functionaliteit kunnen wij dan helaas niet gedegen afronden voor het fokoverleg.
Uiteraard zullen wij niet wachten met het invoeren van Mean Kinship in ZooEasy tot het voorjaar maar een goed overleg over het gebruik en de effecten hiervan zal wat later plaats vinden.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Fokker Ondersteuning

Belangrijke mededeling

Als overkoepelende organisatie voor alles dat met houden van honden te maken heeft, vindt de Raad van Beheer het verantwoord fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunt de Raad van Beheer de verantwoorde fokkers van stamboomhonden graag bij het fokken van een nest stamboompups.

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kun je als Schapendoesfokker natuurlijk terecht bij de Vereniging de Nederlandse Schapendoes. Mocht je ook graag met fokkers buiten ons ras in contact komen of heb je gewoon behoefte aan extra ondersteuning in je omgeving dan kun je terecht bij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning
www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Allemaal Bedankt!!

Belangrijke mededeling

Het bestuur wil alle aanwezigen, keurmeesters Jan de Gids en Rob Douma, stagaires en aspirant-keurmeesters, workshopgevers en standhouders, alle vrijwilligers en last but not least de KC Arnhem heel hartelijk danken voor wederom een geweldige Jonge-Hondendag. Binnenkort meer foto’s. Heel graag tot ons volgende evenement.

DE NATIONALE – 2019

Belangrijke mededeling

Op zaterdag 29 juni 2019 is de 3e CAC show voor de Nederlandse Hondenrassen in de Hanzehal Zutphen.

Nederland heeft negen Nationale hondenrassen die erkend zijn door de Raad van Beheer, waaronder de Nederlandse Schapendoes. Momenteel gaan de Drentse Patrijshonden ruim aan kop met inschrijvingen, de Schapendoezen bungelen wat in de middenmoot. Komt op mensen, schrijf uw Schapendoes in!

Inschrijfgelden:

1e hond € 40.00
2e hond en volgende honden € 32.50
Jongste puppyklas en puppyklas € 25.00
Online inschrijving met online betaling: https://nhsn.nl/inschrijven-nationale/
Keurmeester voor de Nederlandse Schapendoes: mw. F (Ricky) Lochs-Romans

Openingstijden en programma

Opening Hanzehal Zutphen 08:00 uur
Aanvang keuringen 10:00 uur
Erekeuringen 14:30 uur
Einde DE NATIONALE 17:30 uur
Toegang voor bezoekers is gratis!

Aanmelden Nieuwsbrief

Belangrijke mededeling

Binnenkort start de VNS met het regelmatig verzenden van een nieuwsbrief. Deze zal een aanvulling zijn op de website, ons verenigingsblad en Facebook, géén vervanging. We hopen op deze manier snel en direct contact te onderhouden met de leden. Leden kunnen zich abonneren via secretariaat@schapendoes.nl

Maximaal toegestane IC aangepast.

Belangrijke mededeling

Het bestuur heeft, conform haar bevoegdheid, besloten het maximaal toegestane IC voor aangevraagde combinaties met ingang van 1 december 2018 te stellen op 31. Dit naar aanleiding van de lezing van dr. Windig gehouden op 27 oktober j.l.

 

Verslag Fokkersbijeenkomst 27 oktober 2018

Belangrijke mededeling

Op 27 oktober hebben we ons fokkersoverleg gehouden in Woudenberg. Dhr. Jack Windig en studente Lobke Stilting waren uitgenodigd om hun onderzoek naar de Schapendoes populatie te presenteren. Het bestuur had de Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om een onderzoek te doen en advies te verstrekken voor ons fokbeleid. De lezing van dhr. Windig was, in het belang van de populatie, toegankelijk voor leden en niet-leden. De presentatie van dhr. Windig is beschikbaar via de links bij dit artikel, evenals de thesis van Lobke Stilting. De onderzoeksgegevens zullen verder met de ISF en onze zusterverenigingen worden gedeeld en er zal worden getracht internationale samenwerking te bereiken qua fokbeleid.

Dhr. Windig heeft een algemene inleiding gegeven over zijn werk bij de WUR en over wat populatie beheer precies is. Hij heeft uitgelegd waarom het nodig is hier aandacht aan te schenken. Hij gaf een spoedcursus over DNA, IC en inteelt. Daarbij spitste hij toe op waarom inteelt een groot risico is in de huidige fokkerij. Hij heeft uitgelegd wat je kunt doen om inteelt te voorkomen en welke methodes de WUR heeft onderzocht voor het onderzoek, en welke methode het meeste effect heeft. Dhr. Windig heeft uitgelegd hoe de Schapendoes populatie op dit moment is samengesteld en wat de veranderingen over de jaren zijn geweest. Hij gaf aan dat ons ras over een van de meest complete stamboeken beschikt die hij ooit heeft gezien, dus we kunnen de onderzoek data als zeer betrouwbaar beschouwen.

In het kort vertelde hij dat de Schapendoes populatie er redelijk voor staat, lang niet zo slecht als andere rassen, maar het kan altijd beter. De fokmaatregelen tot nu hebben gewerkt, maar dit is geen reden om achterover te leunen en verder niets te doen. Problemen gerelateerd aan inteelt komen dan sneller op ons af dan ons lief zal zijn, voorkomen is beter dan genezen.

Het maximale IC per combinatie zoals we dat momenteel hanteren (max 30) heeft op korte termijn (de eerste 20 jaar) effect op het laag houden van de inteelttoename per generatie. Dhr. Windig heeft uit de doeken gedaan dat we dat onder de 0,5% stijging moeten houden om de populatie gezond te houden. Op langere termijn heeft werken met Mean Kinship (verwantschap) een beter effect, dan stijgt de inteelt in de populatie nog minder snel. Windig zal uitzoeken met Zooeasy wat de mogelijkheden zijn om deze cijfers per hond te kunnen berekenen, voor de gehele populatie. Een combinatie van beide methodes is nog meer aan te bevelen. Verder geeft hij aan dat we ons moeten realiseren dat fokken emotie is, en dat belangen van de individuele fokker niet altijd gelijk zijn aan die van het populatie belang. Voor het populatie belang draait alles om zoveel mogelijk fokdieren te gebruiken, vervolgens de fokdieren met een lage verwantschap aan de populatie, en eventueel dan daarnaast ook ouderdieren in een combinatie met een zo laag mogelijke verwantschap aan elkaar. Verder is dhr. Windig van mening dat je pas moet gaan testen op een aandoening als iets een probleem lijkt te worden in de populatie, en dan moeten alle honden getest worden (niet alleen fokdieren) om na analyse van de onderzoeksdata die er daarna is, te bepalen of en wat voor maatregelen moeten worden genomen. Voorkomen moet worden dat er veel te veel honden worden uitgesloten voor de fokkerij. Het gebruik van DNA-analyse voor de fokkerij biedt volgens dhr. Windig voordelen indien de stambomen niet compleet zijn of veel fouten bevatten. Bij ons zal dit niet veel toevoegen.

Het bestuur heeft de aanwezigen het volgende voorstel gepresenteerd als nieuwe optie voor fokbeleid:
– Reuen maximaal 3x per 24 maanden laten dekken (nationaal en internationaal).
– Gaan werken met Mean Kinship.
– Max. IC per combi verhogen van 30 naar 31.

Daarnaast zou het bestuur willen starten met het geven van meer opleiding en voorlichting aan haar leden. Te denken valt aan meer verdieping in populatiegenetica, een fokkerscursus en dekreuenbegeleiding. Geïnteresseerden om hieraan mee te werken kunnen zich melden bij het bestuur. Leden kunnen, indien gewenst, naar het bestuur reageren met alternatieve opties dan de gepresenteerde, welke dan ter overweging zullen worden genomen.

De commissie populatie onderzoek
Irma Thissen en Marjolein Flobbe

Bijlagen:

Inteeltbeheersing Schapendoes
Thesis Lobke Stilting Nederlandse Schapendoes

Vacature FAC-lid.

Belangrijke mededeling

Vind je de Nederlandse Schapendoes het leukste hondenras dat er is?
Vind je de gezondheid van ons ras erg belangrijk?
Lijkt je het leuk sparringpartner te zijn voor ervaren maar ook onervaren fokkers die op zoek zijn naar de perfecte reu voor hun teefje?
Lijkt het je geweldig om nestbezoeken bij 6 weken oude puppies te doen?
Wil je betrokken zijn bij het organiseren van de Jonge-Hondendag en inventarisaties?

Dan is het Bestuur op zoek naar jou!

Binnen de Fok Aangelegenheden Commissie (FAC) is een plaats vrij gekomen voor een nieuw enthousiast FAC-lid.
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Irma Thissen via fac@schapendoes.nl of telefonisch 06-23917650 (gelieve na 19.30 uur bellen).

Special news for the members of “Vereniging de Nederlandse Schapendoes” living abroad

Belangrijke mededeling

In the general meeting of march 2018 it is decided to give our members abroad the opportunity to receive our magazine either by email as a PDF or like usual as a paper magazine. If you choose to receive our magazine by email (PDF) your contribution will change as well.

As the postage costs for sending a magazine are high we can save the postage costs by sending the magazine by email. If you choose this option you will pay € 32,50 as yearly membership fee (like the members in the Netherlands). If you choose to receive the paper magazine like usual by mail the membership fee remains the same for you – € 47,- .

The choice is yours but please send your decision preferable as soon as possible but at the latest within two weeks because the contribution letters will already be sent next month.

Just send an email to: penningmeester@schapendoes.nl mentioning your name and address and paper magazine or PDF.

Thank you for your co-operation

Nel Voerman
Penningmeester VNS

Enquête

Belangrijke mededeling

Vriendelijk verzoek van de FAC:
Heeft u een schapendoes, geboren in 2014?

Wilt u dan de enquête invullen? Het kost u maar een paar minuutjes en wij zijn blij met uw informatie.

Alvast hartelijk bedankt.

 

Oproep van de Vakantiebemiddeling

Belangrijke mededeling

Hallo, ik ben Simone Ypkemeule en probeer de vakantiebemiddeling te verzorgen voor leden van onze vereniging.
Bij het zoeken naar een vakantieadres wordt veel geprobeerd te kijken naar adressen ‘in de buurt’.
Er zijn echter erg weinig beschikbare plekken en is er dringend behoefte naar meerdere opvangplekken, zodat we degenen, die zich hebben opgegeven niet overladen met verzoeken.
Het is de bedoeling, dat hiervoor een kleine vergoeding wordt gegeven. Natuurlijk is de hond ingeënt en neemt ook zijn eigen eten en paspoort mee.
Meestal komt er een aantal aanvragen binnen voor de periode in de schoolvakantie(s), maar soms ook er buiten.
Heb je plek aan het begin of eind van een vakantie? Lijkt het je leuk om een does op te vangen voor mensen die tussentijds ergens naar toe gaan waar hun eigen does niet mee naar toe kan? Geef je dan op!
Dus bij dezen: Wie wil er een does bij, voor een paar weekjes in het jaar?
Geef je op en stuur een mail!
Met vriendelijke groet,
Simone
vakantie@schapendoes.nl

Informatiebrief m.b.t. ECVO oogonderzoek

Belangrijke mededeling

Het oogonderzoek op erfelijke afwijkingen en de notering van de resultaten ervan is geen statisch gebeuren. Veranderingen kunnen optreden. Dit moeten alle betrokkenen (eigenaars/fokkers, rasverenigingen én de panelleden) beseffen.

Voortschrijdend inzicht heeft de Hereditary Eye Disease Committee (HED) van de ECVO in 2016 doen besluiten tot het doorvoeren van enkele principiële wijzigingen in het ECVO-onderzoek op erfelijke oogafwijkingen en de wijze van noteren van de resultaten. In verband met de verwerking in datasystemen wordt wel steeds getracht het aantal wijzigingen in het noteringssysteem zo beperkt mogelijk te houden.

In deze PDF vindt u de belangrijkste wijzigingen (met een beknopte uitleg): ECVO wijzigingen in scheme 20160829

Oproep aan alle dekreu-eigenaren

Belangrijke mededeling

De FAC wil uw gegevens als dekreu-eigenaar op de dekreuenlijst verder actualiseren en uitbreiden met de moderne communicatiegegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen.
Hiervoor is de medewerking van u als dekreu-eigenaar nodig.

De FAC verzoekt alle dekreu-eigenaren hun huidige (eigenaar-)gegevens (naam, adres, woonplaats) op de dekreuenlijst te controleren op correctheid en onjuistheden door te geven aan de FAC. Ook wil de FAC graag uw telefoonnummers (vaste nummers en/of mobiele nummer) en e-mailadressen ontvangen. Tevens wordt u verzocht, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, een recente foto van uw dekreu(en) in te leveren.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

De gegevens kunnen verzonden worden via de mail : fac@schapendoes.nl of schriftelijk naar Margot Smeenge, Meeuwenweg 9, 7938 PR Nieuw Balinge.

Globale dagindeling Jonge-Hondendag 2 juni

De exacte volgorde in de ringen krijgt u in de catalogus op de dag zelf.
Voor en na de middagpauze is er een kort intermezzo voor (potentiële dek-)reu eigenaren, meer info op de dag zelf!
En uiteraard zijn er de gratis workshops: Neus en detectie, Ringtraining, Body awareness en Agility.
De weerberichten zijn veelbelovend… we gaan voor een stralende, super gezellige dag!
 

 

Overlijden Hans van Raad

Met groot verdriet bericht het bestuur u dat onze oud-secretaris Hans van Raad afgelopen zaterdag is overleden.
Wij zullen Hans ontzettend missen en koesteren onze herinneringen aan hem.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Cindy, Nel, Irma, Paula, Marjolein

Marjolein Flobbe
Secretaris Vereniging de Nederlandse Schapendoes