Geslaagden Keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes

Belangrijke mededeling

Zaterdag 7 september zijn 6 van de 7 kandidaten geslaagd voor het keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes. De geslaagden zijn:
Saturday September 7th, 6 of the 7 candidates have passed their judging exam for the Dutch Schapendoes. The succesful candidates are:

Diana Striegel-Oskam

Marjolein Flobbe

Miriam Zegers-Zandee

Liliian van Waardenburg-de Bruin

Anita van Bussel-Tersteeg

Jos Dekker

Het bestuur is heel trots op alle kandidaten. We danken de examinatoren Jan de Gids en Anne-Marie Beenen hartelijk voor hun hulp, en natuurlijk alle handlers van de honden die hun tijd en Schapendoes beschikbaar stelden gedurende het examen traject.
The board is very proud of the candidates. We thank the examiners Jan de Gids and Anne-Marie Beenen. And above all we thank the handlers of the Schapendoezen who made themselves and their dogs available for the Schapendoes education and exam.

Fokkersoverleg 19 oktober 2019 gaat niet door!

Belangrijke mededeling

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten het al aangekondigde fokoverleg van zaterdag 19 oktober te moeten verschuiven naar voorjaar 2020.
Een exacte datum en locatie volgt zo snel mogelijk.
De reden hiervoor is dat buiten onze macht ZooEasy vertraging heeft opgelopen met het bouwen van de Mean Kinship module voor Doesdata.
Deze zou in juli gereed zijn voor ons maar is helaas vertraagd tot oktober.
Testen en implementeren van de functionaliteit kunnen wij dan helaas niet gedegen afronden voor het fokoverleg.
Uiteraard zullen wij niet wachten met het invoeren van Mean Kinship in ZooEasy tot het voorjaar maar een goed overleg over het gebruik en de effecten hiervan zal wat later plaats vinden.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Fokker Ondersteuning

Belangrijke mededeling

Als overkoepelende organisatie voor alles dat met houden van honden te maken heeft, vindt de Raad van Beheer het verantwoord fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunt de Raad van Beheer de verantwoorde fokkers van stamboomhonden graag bij het fokken van een nest stamboompups.

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kun je als Schapendoesfokker natuurlijk terecht bij de Vereniging de Nederlandse Schapendoes. Mocht je ook graag met fokkers buiten ons ras in contact komen of heb je gewoon behoefte aan extra ondersteuning in je omgeving dan kun je terecht bij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning
www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Allemaal Bedankt!!

Belangrijke mededeling

Het bestuur wil alle aanwezigen, keurmeesters Jan de Gids en Rob Douma, stagaires en aspirant-keurmeesters, workshopgevers en standhouders, alle vrijwilligers en last but not least de KC Arnhem heel hartelijk danken voor wederom een geweldige Jonge-Hondendag. Binnenkort meer foto’s. Heel graag tot ons volgende evenement.

Globale dagindeling Jonge-Hondendag 2 juni

De exacte volgorde in de ringen krijgt u in de catalogus op de dag zelf.
Voor en na de middagpauze is er een kort intermezzo voor (potentiële dek-)reu eigenaren, meer info op de dag zelf!
En uiteraard zijn er de gratis workshops: Neus en detectie, Ringtraining, Body awareness en Agility.
De weerberichten zijn veelbelovend… we gaan voor een stralende, super gezellige dag!
 

 

DE NATIONALE – 2019

Belangrijke mededeling

Op zaterdag 29 juni 2019 is de 3e CAC show voor de Nederlandse Hondenrassen in de Hanzehal Zutphen.

Nederland heeft negen Nationale hondenrassen die erkend zijn door de Raad van Beheer, waaronder de Nederlandse Schapendoes. Momenteel gaan de Drentse Patrijshonden ruim aan kop met inschrijvingen, de Schapendoezen bungelen wat in de middenmoot. Komt op mensen, schrijf uw Schapendoes in!

Inschrijfgelden:

1e hond € 40.00
2e hond en volgende honden € 32.50
Jongste puppyklas en puppyklas € 25.00
Online inschrijving met online betaling: https://nhsn.nl/inschrijven-nationale/
Keurmeester voor de Nederlandse Schapendoes: mw. F (Ricky) Lochs-Romans

Openingstijden en programma

Opening Hanzehal Zutphen 08:00 uur
Aanvang keuringen 10:00 uur
Erekeuringen 14:30 uur
Einde DE NATIONALE 17:30 uur
Toegang voor bezoekers is gratis!

Overlijden Hans van Raad

Met groot verdriet bericht het bestuur u dat onze oud-secretaris Hans van Raad afgelopen zaterdag is overleden.
Wij zullen Hans ontzettend missen en koesteren onze herinneringen aan hem.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Cindy, Nel, Irma, Paula, Marjolein

Marjolein Flobbe
Secretaris Vereniging de Nederlandse Schapendoes


Aanmelden Nieuwsbrief

Belangrijke mededeling

Binnenkort start de VNS met het regelmatig verzenden van een nieuwsbrief. Deze zal een aanvulling zijn op de website, ons verenigingsblad en Facebook, géén vervanging. We hopen op deze manier snel en direct contact te onderhouden met de leden. Leden kunnen zich abonneren via secretariaat@schapendoes.nl