Herplaatsing

Door allerlei oorzaken kan het voorkomen dat een schapendoes niet meer bij zijn eigenaar kan blijven en een nieuwe baas zoekt.  Wij willen hier graag bij helpen door te bemiddelen tussen mensen die hun does moeten herplaatsen en mensen die graag een does een nieuw huis willen geven.

Procedure voor het herplaatsen van een schapendoes:

 1. Informeer de fokker van de does. Deze zal graag mee willen denken.
 2. Wanneer na overleg met de fokker blijkt dat er geen nieuw adres gevonden kan worden informeert eigenaar of fokker het commissielid herplaatsingen.
 3. Leden van de vereniging betalen € 15- per hond voor de bemiddeling bij herplaatsing. Niet-leden betalen hiervoor € 40- per hond

 

Procedure voor mensen die op zoek zijn naar een schapendoes:

 1. Vul online de vragenlijst in. Hier kunt u de nodige informatie geven over de wensen voor een nieuwe huisgenoot.
 2. Na het versturen van deze lijst krijgt u zo snel mogelijk een bevestiging dat u op de lijst staat voor een herplaats schapendoes. Er wordt contact met u opgenomen wanneer er een geschikte schapendoes beschikbaar is.

 

Wanneer er een geschikte nieuwe eigenaar is gevonden voor een does die herplaatst moet worden moet aan de volgende zaken gedacht worden:

 1. Bij verlangde betaling mogen de hierna volgende tarieven niet worden overschreden:
  – Honden tot 2 jaar maximaal de helft van de pupprijs.
  – Honden van 2 tot 4 jaar maximaal een kwart van de pupprijs.
  – Honden van 4 jaar en ouder gratis voor een goed tehuis.
 2. Bij overdracht van de hond wordt een afstandsverklaring opgemaakt en eventueel een koopovereenkomst opgemaakt en getekend.
 3. Bij de overdracht moet een recente gezondheidsverklaring die betrekking heeft op de hond worden overlegd.
 4. Stamboom en inentingsbewijs horen bij de hond en worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.
 5. De nieuwe eigenaar verplicht zich de stamboom binnen 1 maand na overdracht van de hond op zijn naam over te schrijven.