Lidmaatschap

Hier vindt u alle informatie over het aanmelden, opzeggen en veranderen van uw lidmaatschap van de VNS, alsmede alle informatie over contributies en de manier van betalen.

Ledenadministratie

René de Jong
T:
E: ledenadministratie@schapendoes.nl

 

Penningmeester

Nel Voerman
T: 0180-418037
E: penningmeester@schapendoes.nl

De kosten van het lidmaatschap bedragen vanaf 2016

Lid € 32,50
Gezinslid € 16,25
Entreegeld (eenmalig) €   6,00
1 ½ jaar (zie onder) € 48.75
Lid België € 42,00
Lid overige landen € 47,00

Het online inschrijfformulier kunt u onder aan deze pagina vinden. Na aanmelding ontvangt u een factuur met uw lidmaatschapsnummer. Tevens ontvangt u het laatste nummer van ons verenigingsblad..
Na ontvangst van de contributie en het entreegeld wordt de aanvrager als aspirant lid ingeschreven. In het eerste daarna uit te geven verenigingsblad worden de gegevens van aspirant-leden opgenomen.
De leden van de Vereniging kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit verenigingsblad bezwaar maken tegen een aangevraagd lidmaatschap. Als er geen bezwaren zijn ingebracht wordt het aspirant-lid, lid.

Het lidmaatschap incl. verenigingsblad bedraagt € 32,50 per jaar.
Eenmalig bent u € 6,– entreegeld verschuldigd.

Als u na 30 juni lid wordt en tegelijk het lidmaatschap voor het volgende jaar betaalt bent u voor de 1 ½ jaar lidmaatschap € 48,75 plus € 6,– entreegeld, is € 54,75 verschuldigd.

CONTRIBUTIE

Uitsluitend betalen via bankrekeningnummer NL26INGB0001889500
t.n.v. Vereniging de Nederlandse Schapendoes.
Bij betaling via internet bankieren s.v.p. uw adres vermelden.
Met ingang van 2014 werken we niet langer met acceptgiro’s. U dient de door u verontschuldigde contributie vóór 1 februari over te maken onder vermelding van uw lidnummer. Dit nummer kunt u vinden op het adreslabel van het verenigingsblad.

Foreign members can pay directly to the bank account of “Vereniging De Nederlandse Schapendoes”. Please mention in your order of payment our IBAN numberNL26INGB0001889500, the SWIFT code INGBNL2A, as well as “cost shared” so we all will be free of cost charges.

Membership should be paid before the 1st of February.
If you wish to terminate your membership you can use the form “Opzeggen lidmaatschap” (see menu on the right) before the 1st of December.

Membership incl. forwarding-charges:

Belgium: € 42,-
Other countries: € 47,-
Family membership € 16,25
Admission fee: €   6,–

ADRESWIJZIGING

U kunt eenvoudig uw adreswijziging doorgeven aan de ledenadministratie middels het formulier: Adreswijziging

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Indien u het lidmaatschap op wilt zeggen kan dit vóór 1 december van het lopende jaar middels het formulier: Opzeggen lidmaatschap.

Aanmelden nieuw lid

Hieronder kunt u uw gegevens kwijt. Druk op Verstuur om uw aanmelding te verzenden.

Aanhef *:
Salutation *:
Dhr.Mevr.
Naam*:
Name *:
Adres*:
Address *:
Postcode*:
Postal code *:
Plaats*:
City *:
Land :
Country :
Telefoon*:
Telephone *:
Email* :

Wenst zich in te schrijven als / Wants to register as van de Vereniging "de Nederlandse Schapendoes".

* verplicht / required


Attentie: Degene die als eigenaar geregistreerd staat op de stamboom van de hond, wordt lid van de vereniging. De formeel geregistreerde eigenaar van de hond wordt verzocht zich als lid aan te melden. Bij voorkeur dus niet als gezinslid.


Wet Bescherming Persoonsgegevens

De gegevens zoals boven ingevuld zijn, zullen worden verwerkt in de ledenadminstratie van de Vereniging “De Nederlandse Schapendoes”. Zij zullen ter beschikking worden gesteld aan de leden van de vereniging. Zij zullen slechts ter beschikking worden gesteld aan anderen (niet leden) voor zover dat wettelijk verplicht is of na toestemming van het bovenstaande lid.

Toestemming:
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens ter beschikking te stellen aan anderen zoals hierboven is aangegeven.