Gezondheid

De Vereniging heeft, zoals beschreven in de statuten, onder andere ten doel:

-het instandhouden en verbeteren van het ras ‘Schapendoes’;
-het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden; en het bestrijden en voorkomen van erfelijke gebreken;

Dit tracht de VNS te bereiken door onder meer:
-het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen op kynologisch
gebied;
-het organiseren van exposities;
-het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van
schapendoezen;
-het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en
het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
-het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het ras ‘Schapendoes’
behorende honden betreffende gezondheid en welzijn;
-het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie.

Op de volgende pagina’s kunt u algemene informatie vinden over gezondheid bij de Schapendoes. Ook staat er veel beschreven op de ledenpagina’s.